EN | TR

Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Dış Ticaret Programı ticari faaliyetlerin varlığını gösterdiği dönemlerden beri önemi yüksek bir iş alanıdır. Ülkemizin coğrafi konumu ve özellikleri, ekonomik potansiyeli, hızla ilerleme gösteren ithalat ve ihracat döngüsü ile dış ticaret unsurları her geçen gün daha da önemsenmekte ve göz ardı edilemeyecek bir noktaya gelmektedir. Dış ticareti desteklemek amacıyla içinde bulunduğu sektör, donanımı yüksek çalışana ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla üniversitemizde yer alan Dış Ticaret Programı, geniş iş imkânı bulabilecek ve niteliği yüksek mezunlar vermeyi planlamaktadır. Mezunlarımız kamu kuruluşlarının ve özel işletmelerin çeşitli kademlerinde görev alabileceklerdir. Ayrıca dikey geçiş ile lisans eğitimlerini tamamlayarak devam edebilecekleri lisansüstü eğitimleriyle birlikte istihdam imkânı bulabileceklerdir. Üniversitemiz bünyesinde sunulan değişim programları, projeler, sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler ile öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri çok yönlü olarak desteklenmektedir.

Programın Hedefi
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler; ön lisans seviyesinde bilgi ve beceriye sahip, mesleki terminolojiye hâkim ve güncel dış ticaret faaliyetlerine uyum sağlayacaklardır.

Programa Kabul Şartları
Adayların lise mezunu olmaları, ÖSYM tarafından belirlenen şartları ve gerekli gördüğü puanı almış olmaları temel kabul şartlarıdır. Yatay geçişlerde de bireylerin kabul şartını sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları
120 AKTS, 4.00 genel not ortalaması üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip ve zorunlu stajını tamamlamış öğrenciler mezuniyet hakkı kazanmaktadırlar. Mezunlara Dış Ticaret Programı ön lisans diploması verilmektedir.

İstihdam Olanakları
Bölümümüz mezunları; işletmelerin ithalat ve ihracat, lojistik, nakliye, gümrük hizmetleri, üretim ve turizm bölümlerinde çalışabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir. Ayrıca Ticaret bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu kurumlarında da istihdam edilebilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Bölümler
Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yürütülen Dikey Geçiş Sınavı’na girerek Bankacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşetme, İşletme Yönetimi, Lojistik, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile daha birçok lisans programına geçiş yapma olanağına sahiptir.