EN | TR

Program Eğitim Amaçları

  • Kamu kuruluşları ve özel işletmelerde çalışabilir.
  • İç ve dış paydaşlarının gereksinimlerini dikkate alarak dış ticaret faaliyetlerini yürütebilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.