Bölüm Başkanı Mesajı


Sevgili Arkadaşlar,

Günümüz koşullarında ülkelerin diğer ülkelerden bağımsız bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri oldukça zordur. Ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ülke sınırları içinde var olan kaynaklarını kullanmaları, bir noktadan sonra söz konusu kaynakların yetersiz kalmasıyla ülkeleri dış ticarete yönlendirmektedir. Türkiye de birçok ülke gibi yoğun bir şekilde dış ticaret kapsamında faaliyet gösteren bir ülkedir. Ülke içinde üretilen malın ihracatı ve hammadde veya nihai mal olarak tüketilmek istenen varlıkların ithalatı Türkiye için dış ticareti yadsınamayacak seviyede önemli bir noktaya getirmiştir. Dış ticarete olan bu bağlılığın ülke ekonomisine ve işletmelerin kalkınmasına olan etkisi sonucu her geçen gün artmakta; bu sürecin hızla devam edeceği de bilinmektedir.
Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Dış Ticaret Bölümü genç ve dinamik öğretim kadrosu, sektörle kurulan yakın ilişkisi, teori ve uygulamaya dayalı dersleri ve kişisel gelişime yönelik seçmeli dersleri ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Öğrencilerimiz almış oldukları derslerle dış ticaret işlemleri, hukuk, gümrük mevzuatı, ekonomi, muhasebe ve uluslararası işlemler hakkında yeterli düzeyde mesleki bilgiye sahip olmaktadır. Dört dönem eğitim veren bölümümüzde teorik dersler; staj uygulaması ve sektör uygulamaları dersi ile uygulamalı şekilde desteklenmektedir. Bu sistemle öğrencilerimizin bölgenin ve sektörün ileri gelen işletmelerinde tecrübe edinmesi ve mezun olduktan sonra kendilerine yol gösterici olması amaçlanmıştır.
Bölümümüz mezunu öğrenciler; işletmelerin ithalat ve ihracat, lojistik, nakliye, gümrük hizmetleri, üretim ve turizm bölümlerinde çalışabilmekte, kendi iş yerlerini kurabilmektedir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu kurumlarında da istihdam edilmektedirler. Eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yürütülen Dikey Geçiş Sınavı’na girmeleri ile Bankacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, İşletme Yönetimi, Lojistik, Sermaye Piyasası, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve daha birçok lisans programına geçiş yapma imkânına sahiptir.
Hızla bütünleşen mali piyasalar, ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık ve genişleyen ekonomik kapasite sonucu gelişme gösteren pazarın ve işletmelerin talebini gidermeye yönelik, sektörde öncü olacak bilgi ve beceriye sahip, dış ticaret ve yönetim bilgisi ile donatılmış mezunlar vermeyi amaçladığımızı belirtir; sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Öğr. Gör. Şule GÜNGÖR
Bölüm Başkanı